Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 44 - Otvorená príležitosť 4 0,26 % 7,85 % 0,54 % 9,53 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 45 - Otvorená príležitosť 4 0,26 % 7,85 % 0,32 % 9,73 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 45 - Otvorená príležitosť 4 0,26 % 7,85 % 0,32 % 9,73 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 46 - Otvorená príležitosť 4 0,26 % 7,85 % -0,27 % 9,58 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 46 - Otvorená príležitosť 4 0,26 % 7,85 % -0,27 % 9,58 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 47 - Otvorená príležitosť 4 0,26 % 7,85 % -0,75 % 9,82 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 47 - Otvorená príležitosť 4 0,26 % 7,85 % -0,75 % 9,82 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 6 - Svetový expres 4 0,21 % 0,00 % 1,00 % 6,98 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 6 - Svetový expres 4 0,21 % 0,00 % 1,00 % 6,98 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 8 - Svetový expres 4 -0,00 % 0,00 % 0,86 % 7,55 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 8 - Svetový expres 4 -0,00 % 0,00 % 0,86 % 7,55 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 9 - Svetový expres 4 -0,14 % 0,00 % 0,84 % 7,02 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 9 - Svetový expres 4 -0,14 % 0,00 % 0,84 % 7,02 % Detail
KBC Asset Management NV - Plato Institutional Index Fund Pacific Equity Classic Shares KAP 6 -0,19 % 13,40 % 5,50 % 12,79 % Detail
KBC Asset Management NV - Sivek Global Low 4 0,03 % 8,64 % 2,05 % 5,54 % Detail
KBC Asset Management NV - Sivek Global Low 4 0,03 % 8,64 % 2,05 % 5,54 % Detail
KBC Asset Management NV - Sivek Global Low Div 4 0,03 % 7,02 % -1,44 % 5,68 % Detail
Klépierre SA (REIT) (dis) 7 0,00 % 0,38 % 2,04 % 29,82 % Detail
KraneShares CSI China Internet ETF (dis) 7 0,09 % -18,86 % 1,61 % 47,72 % Detail
Kraneshares CSI China Internet UCITS ETF EUR 7 -0,08 % -16,43 % -20,94 % 46,81 % Detail
L&G All Commodities UCITS ETF 5 -3,77 % 0,00 % -3,50 % 11,83 % Detail
L&G All Commodities UCITS ETF 6 0,01 % -6,62 % 5,20 % 17,69 % Detail
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF EUR 6 0,71 % -4,81 % 12,66 % 23,43 % Detail
L&G Clean Water UCITS ETF 6 0,55 % 15,06 % 13,74 % 15,44 % Detail
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF EUR 6 0,37 % 10,84 % 11,26 % 20,60 % Detail
L&G Gold Mining UCITS ETF 7 -1,21 % 0,00 % 2,94 % 29,78 % Detail
L&G Gold Mining UCITS ETF 7 0,85 % 0,71 % 3,13 % 33,30 % Detail
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF EUR 7 -0,27 % -17,19 % -24,48 % 25,29 % Detail
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF 5 -3,35 % 0,00 % -2,42 % 10,93 % Detail
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF 5 0,15 % -6,89 % 1,83 % 16,46 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy