Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist-USD 6 -0,11 % -0,43 % 4,82 % 22,97 % Detail
LYXOR MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF - ACC (EUR) UCITS ETF EUR Acc 6 0,32 % 7,07 % 8,80 % 12,85 % Detail
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF Acc 6 0,32 % 7,07 % 8,80 % 12,85 % Detail
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF USD Acc 6 -0,38 % 6,68 % 8,65 % 13,73 % Detail
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF Acc 7 1,57 % 16,46 % 1,58 % 31,50 % Detail
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - D-EUR 6 1,16 % 0,00 % 2,83 % 21,22 % Detail
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc 7 -2,14 % -11,94 % -1,84 % 28,67 % Detail
Lyxor MSCI EM Asia Ucits ETF 6 -1,14 % 0,00 % 4,76 % 19,84 % Detail
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc EUR 6 0,50 % -2,34 % 2,18 % 15,89 % Detail
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc USD 6 0,84 % -1,91 % 3,36 % 16,88 % Detail
Lyxor MSCI EMU (DR) UCITS ETF - D-EUR 6 0,69 % 9,95 % 2,48 % 16,07 % Detail
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF Dist 6 -0,26 % 6,72 % 2,11 % 14,14 % Detail
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF 6 0,00 % 6,77 % 8,75 % 22,26 % Detail
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 6 0,93 % 3,07 % 11,16 % 17,28 % Detail
Lyxor MSCI India UCITS ETF Acc EUR 6 0,00 % 0,00 % 3,03 % 22,44 % Detail
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF EUR 7 0,52 % -7,80 % 1,39 % 17,60 % Detail
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - D-USD 6 0,00 % -5,96 % 0,06 % 13,26 % Detail
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF 6 0,09 % 0,00 % 7,02 % 12,91 % Detail
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF Acc 7 0,02 % 4,49 % 8,99 % 39,39 % Detail
Lyxor MSCI USA UCITS ETF Acc 6 0,20 % 9,48 % 13,56 % 14,33 % Detail
Lyxor MSCI USA UCITS ETF Dist 6 -0,57 % 8,53 % 7,96 % 14,36 % Detail
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF 6 0,00 % 0,25 % 11,12 % 14,25 % Detail
Lyxor MSCI World Climate Change (DR) UCITS ETF - Acc 6 0,52 % 13,78 % 14,81 % 14,50 % Detail
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - C-EUR 5 -0,10 % -3,57 % 9,53 % 11,72 % Detail
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - C-USD 5 -0,71 % 0,00 % 9,32 % 15,64 % Detail
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF EUR 6 0,54 % 1,18 % 8,63 % 15,88 % Detail
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF (EUR) Acc 6 0,11 % -7,19 % 12,75 % 12,67 % Detail
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - C-EUR 6 0,11 % -7,19 % 12,75 % 12,67 % Detail
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - C-USD 6 -0,64 % -7,64 % 12,63 % 13,48 % Detail
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - C-EUR 6 0,47 % 32,16 % 18,63 % 20,32 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy