Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Lyxor STOXX® Europe 600 UCITS ETF 6 1,50 % 4,33 % 5,21 % 21,49 % Detail
Lyxor US TIPS (DR) UCITS ETF - D-USD 4 0,66 % -4,60 % 0,96 % 8,81 % Detail
Lyxor US$ 10Y Inflation expectations UCITS ETF 4 -0,16 % -0,77 % 3,20 % 10,26 % Detail
Moventum Plus Aktiv Balancované portfolio 4 0,00 % 1,90 % 1,03 % 7,34 % Detail
Moventum Plus Aktiv Balancované portfolio Europa 4 0,08 % 1,98 % 1,32 % 7,29 % Detail
Moventum Plus Aktiv Defenzivní portfolio 4 0,28 % 1,40 % 0,51 % 5,27 % Detail
Moventum Plus Aktiv Dynamické portfolio 5 -0,13 % 2,47 % 2,54 % 9,63 % Detail
Moventum Plus Aktiv Ofenzivní portfolio 6 -0,49 % 2,97 % 3,09 % 13,26 % Detail
MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc 6 1,14 % 11,54 % 5,94 % 16,35 % Detail
MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc 5 0,95 % -9,06 % -3,93 % 15,23 % Detail
MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF 2 6 1,41 % -9,72 % 2,37 % 15,84 % Detail
MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc 3 0,50 % 0,71 % -1,09 % 5,59 % Detail
MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc 4 0,59 % -0,28 % -1,28 % 7,67 % Detail
MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Euro Government Inflation Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc 4 0,12 % -1,90 % 1,31 % 8,57 % Detail
MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc 6 -0,25 % 1,30 % 4,59 % 13,24 % Detail
MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Inc 6 -0,23 % -0,37 % 0,16 % 13,25 % Detail
Neznámý emitent - ČSOB INVEST GARANT XXVIII. - Depozitná prémia 3 0,00 % 0,00 % 1,19 % 2,39 % Detail
Neznámý emitent - ČSOB INVEST GARANT XXVIII. - Depozitná prémia 3 0,00 % 0,00 % 1,19 % 2,39 % Detail
Neznámý emitent - ČSOB INVEST GARANT XXXIV. - Depozitná prémia 2 3 0,00 % 0,00 % 1,16 % 3,11 % Detail
Neznámý emitent - ČSOB INVEST GARANT XXXIV. - Depozitná prémia 2 3 0,00 % 0,00 % 1,16 % 3,11 % Detail
Neznámý emitent - ČSOB INVEST GARANT XXXV. - Depozitná prémia 3 3 -0,09 % 0,00 % 1,19 % 3,29 % Detail
Neznámý emitent - ČSOB INVEST GARANT XXXV. - Depozitná prémia 3 3 -0,09 % 0,00 % 1,19 % 3,29 % Detail
Neznámý emitent - ČSOB INVEST GARANT XXXVI. - Depozitná prémia 4 3 -0,09 % 0,00 % 1,20 % 3,28 % Detail
Neznámý emitent - ČSOB INVEST GARANT XXXVI. - Depozitná prémia 4 3 -0,09 % 0,00 % 1,20 % 3,28 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL VII. - Depozitná prémia 5 3 0,00 % 0,00 % 1,74 % 4,97 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL VII. - Depozitná prémia 5 3 0,00 % 0,00 % 1,74 % 4,97 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL VIII. - Depozitná prémia 6 4 0,00 % 0,00 % 1,71 % 5,56 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL VIII. - Depozitná prémia 6 4 0,00 % 0,00 % 1,71 % 5,56 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL X. - Depozitná prémia 7 4 -0,08 % 0,00 % 1,57 % 6,17 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL X. - Depozitná prémia 7 4 -0,08 % 0,00 % 1,57 % 6,17 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy