Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP Accumulation 6 -0,27 % 1,14 % 4,44 % 13,14 % Detail
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF 6 0,59 % -3,86 % 0,40 % 16,92 % Detail
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF GBP Accumulation 6 0,67 % -0,61 % 1,41 % 16,52 % Detail
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF EUR (dis) 6 0,14 % -4,85 % 3,73 % 11,54 % Detail
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation 6 0,28 % -1,47 % 5,85 % 11,51 % Detail
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing 6 0,37 % -4,90 % 3,18 % 11,56 % Detail
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF 6 0,09 % 5,08 % 8,92 % 12,49 % Detail
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation 6 -0,61 % 6,75 % 8,53 % 13,56 % Detail
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF USD Accumulation 6 -0,32 % -4,69 % 3,49 % 14,40 % Detail
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF USD Distributing 6 -0,54 % -8,03 % 1,21 % 14,88 % Detail
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF 6 0,50 % 4,24 % 3,33 % 14,16 % Detail
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF EUR Accumulation 6 -0,25 % 7,21 % 6,39 % 15,47 % Detail
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Accumulation 6 -0,49 % 8,19 % 9,73 % 13,83 % Detail
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Distributing 6 0,30 % 6,62 % 8,13 % 12,84 % Detail
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (dis) 6 -0,95 % -6,37 % 2,13 % 16,70 % Detail
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (dis) 6 0,65 % -5,27 % 3,76 % 16,76 % Detail
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD Accumulation 6 -0,22 % -3,64 % 1,98 % 15,29 % Detail
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD Distributing 6 -0,39 % -6,15 % 2,13 % 15,46 % Detail
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (dis) 6 0,14 % 6,09 % 4,11 % 15,00 % Detail
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Accumulation 6 0,08 % 7,79 % 3,84 % 13,71 % Detail
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Distributing 6 -0,01 % 5,80 % 3,99 % 13,87 % Detail
Vanguard FTSE North America UCITS ETF 6 0,33 % 8,25 % 10,95 % 14,00 % Detail
Vanguard FTSE North America UCITS ETF USD Accuimulation 6 -0,54 % 9,37 % 11,58 % 14,69 % Detail
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF EUR Distributing 6 1,41 % 7,76 % -0,09 % 16,33 % Detail
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Income 4 0,68 % 0,22 % -2,62 % 5,41 % Detail
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Income 4 0,50 % -2,06 % -4,12 % 5,17 % Detail
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulation 4 0,11 % -3,75 % -0,46 % 8,06 % Detail
Vanguard High Dividend Yield ETF USD (dis) 6 -0,15 % -12,00 % 5,40 % 14,69 % Detail
Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares (dis) 6 0,02 % 24,66 % 12,68 % 21,70 % Detail
Vanguard Russell 1000 Growth ETF (dis) 6 -0,60 % 17,52 % 15,88 % 19,48 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy