Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
BNP Paribas FLEXI I BOND NORDIC INVESTMENT GRADE - EUR (acc) 6 Detail
BNP Paribas FLEXI I BOND NORDIC INVESTMENT GRADE - EUR (dis) 6 Detail
BNP Paribas FLEXI I BOND NORDIC INVESTMENT GRADE - EUR (dis) Hedged 6 Detail
VanEck Vectors™ Global Equal Weight UCITS ETF 7 Detail
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT - 13. emisia - Soft komodity 6 23,89 % 0,00 % Detail
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT - 13. emisia - Soft komodity 6 23,89 % 0,00 % Detail
Erste Asset Management GmbH, pobocka Slovenská republika - Fond reálnych aktív 6 0,28 % Detail
BNP Paribas Funds Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond Privilege CZK ACC H 6 0,17 % Detail
Fidelity - Sustainable Emerging Markets Ex China Fund A-ACC-EUR 6 0,10 % Detail
Tatra Asset Management - Zaistený fond 2026 6 0,10 % Detail
VanEck Defense UCITS ETF 6 -0,68 % Detail
BNP PARIBAS ASIA TECH INNOVATORS EUR Acc 6 -0,13 % Detail
BNP PARIBAS ASIA TECH INNOVATORS RH CZK Acc 6 0,01 % Detail
Fidelity - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund SP A-ACC-EUR 6 0,00 % Detail
Fidelity - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund SP Y-ACC-USD - instit 6 -0,16 % Detail
Fidelity - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund SP A-ACC-USD 6 7,52 % Detail
Fidelity - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund SP A-USD 6 -0,16 % Detail
Fidelity - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund SP Y-ACC-EUR - instit 6 0,00 % Detail
Fidelity - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund SP A-EUR 6 0,00 % Detail
Innovator Equity Defined Protection ETF 2 Yr to July 2025 (dis) 6 -0,00 % Detail
Tatra Asset Management - Premium Dynamic 6 0,53 % Detail
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped Privilege 6 -0,23 % Detail
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped Privilege 6 -0,13 % Detail
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI-Series PAB 5% Capped Privilege 6 -0,13 % Detail
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit – X Cap EUR 6 0,56 % Detail
Amundi Funds Global Equity ESG Improvers - Class A2 EUR 6 -0,22 % Detail
Tatra Asset Management - Global Megatrends fond 6 -0,16 % Detail
Eurizon Capital S.A. - Svetové Portfólio 6 -0,13 % Detail
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR 6 0,30 % Detail
iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR 6 0,22 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy