Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
BNP Paribas Funds Europe Convertible 4 0,04 % 5,01 % 1,59 % 6,70 % Detail
BNP Paribas Funds Europe Convertible EUR - distribution Y 4 0,05 % 2,07 % -0,96 % 6,90 % Detail
BNP Paribas Funds Europe Convertible Small Cap 4 -0,19 % 1,67 % 3,50 % 4,36 % Detail
BNP Paribas Funds Europe Equity 6 0,14 % 5,05 % 5,69 % 14,45 % Detail
BNP Paribas Funds Europe Equity CHF 6 0,77 % 5,89 % 5,20 % 14,91 % Detail
BNP Paribas Funds Europe Equity CHF - distribution Y 6 0,77 % 2,75 % 2,08 % 15,24 % Detail
BNP Paribas Funds Europe Equity EUR 6 0,15 % 5,85 % 5,69 % 14,45 % Detail
BNP Paribas Funds Europe Equity EUR - distribution Y 6 0,15 % 2,72 % 2,39 % 14,74 % Detail
BNP Paribas Funds Europe Equity EUR [Privilege, C] 6 0,15 % 6,80 % 9,91 % 14,45 % Detail
BNP Paribas Funds Europe Growth EUR 6 0,24 % 3,52 % 4,73 % 15,51 % Detail
BNP Paribas Funds Europe Growth EUR - distribution Y 6 0,24 % 0,46 % 1,53 % 15,77 % Detail
BNP Paribas Funds Europe Growth USD 6 0,94 % 3,97 % 8,60 % 16,75 % Detail
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities 6 0,02 % 4,41 % 4,21 % 21,63 % Detail
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities EUR - distribution Y 6 0,02 % -0,62 % 0,41 % 22,10 % Detail
BNP Paribas Funds Europe Small Cap EUR 6 0,27 % 5,32 % 5,75 % 16,89 % Detail
BNP Paribas Funds Europe Small Cap EUR (Privilege) 6 0,28 % 6,38 % -7,29 % 16,89 % Detail
BNP Paribas Funds Europe Small Cap EUR - distribution Y 6 0,27 % 2,28 % 4,16 % 17,07 % Detail
BNP Paribas Funds Europe Small Cap USD 6 0,96 % 5,78 % 5,75 % 17,99 % Detail
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities EUR 7 -0,75 % -2,46 % -10,74 % 41,84 % Detail
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities EUR - distribution Y 6 -0,76 % -4,65 % -7,81 % 31,67 % Detail
BNP Paribas Funds Global Convertible EUR 5 -0,47 % 3,47 % 2,97 % 8,57 % Detail
BNP Paribas Funds Global Convertible EUR hedged - distribution Y 5 -0,47 % -0,78 % 0,88 % 9,04 % Detail
BNP Paribas Funds Global Convertible H CZK 7 -0,40 % -1,76 % 45,38 % 10,49 % Detail
BNP Paribas Funds Global Convertible [Privilege RH EUR, C] 5 -0,47 % 4,05 % 4,23 % 8,56 % Detail
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M Classic RH CZK-CAP 3 -0,11 % -2,34 % 5,54 % 6,56 % Detail
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M Classic-CAP EUR 3 -0,13 % 2,97 % 1,45 % 3,09 % Detail
BNP Paribas Funds Global Environment EUR 6 -0,53 % 12,04 % 7,34 % 15,87 % Detail
BNP Paribas Funds Global Environment EUR - distribution Y 6 -0,53 % 9,83 % 4,94 % 16,00 % Detail
BNP Paribas Funds Global Environment USD 6 0,16 % 12,52 % 7,34 % 16,49 % Detail
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond EUR - distribution Y 5 -0,21 % 0,30 % -3,42 % 7,90 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy