Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Allianz European Equity Dividend AT EUR - acc 6 -1,57 % 10,21 % 8,07 % 12,25 % Detail
Allianz GEM Equity High Dividend AT EUR - acc 6 -1,54 % 13,51 % 5,16 % 12,39 % Detail
Allianz GEM Equity High Dividend AT USD - acc 6 -1,68 % 13,63 % 1,29 % 12,73 % Detail
Allianz German Equity AT EUR - acc 6 -1,46 % 7,55 % 4,14 % 16,68 % Detail
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) CZK - acc 7 -1,63 % 24,26 % 12,81 % 30,50 % Detail
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) EUR - acc 7 -2,09 % 29,94 % 11,53 % 30,15 % Detail
Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR - acc 7 -1,72 % 36,92 % 14,72 % 28,02 % Detail
Allianz Global Artificial Intelligence AT USD - acc 7 -1,85 % 37,11 % 14,46 % 28,40 % Detail
Allianz Global Artificial Intelligence IT USD (inst) 6 -1,85 % 38,51 % 35,86 % 21,65 % Detail
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (EUR) 6 -1,04 % 18,17 % 6,76 % 16,69 % Detail
Allianz Global Equity Unconstrained - AT - USD 6 -1,17 % 18,30 % 11,79 % 16,63 % Detail
Allianz Global Food Security - A - EUR (dis) 5 -0,86 % -6,13 % -10,30 % 12,93 % Detail
Allianz Global Food Security - AT - EUR acc 5 -0,86 % -6,15 % -10,29 % 12,93 % Detail
Allianz Global Food Security - AT - USD acc 6 -1,00 % -6,03 % -10,20 % 13,82 % Detail
Allianz Global Food Security - P - GBP (dis) 5 -0,79 % -5,87 % -9,80 % 12,99 % Detail
Allianz Global Hi-Tech Growth A USD - dis 6 -1,72 % 35,30 % 16,91 % 18,95 % Detail
Allianz Global Multi-Asset Credit A (H2-EUR) EUR - dis 4 -0,25 % 0,70 % -2,18 % 3,49 % Detail
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) CZK - acc 3 0,21 % -0,38 % 2,26 % 6,09 % Detail
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-EUR) EUR - acc 3 -0,25 % 4,42 % -0,07 % 2,81 % Detail
Allianz Global Multi-Asset Credit AT USD - acc 3 -0,02 % 9,93 % 3,79 % 6,98 % Detail
Allianz Global Small Cap Equity AT (H-EUR) EUR - acc 6 -1,64 % 13,69 % 5,39 % 16,80 % Detail
Allianz Global Small Cap Equity AT USD - acc 6 -1,57 % 16,60 % 8,94 % 15,72 % Detail
Allianz Global Total Return Asian Equity A EUR (dis) 6 -1,75 % -1,84 % 4,72 % 16,19 % Detail
Allianz Income and Growth A (H2-EUR) EUR - dis 5 -1,30 % 5,16 % 0,25 % 12,45 % Detail
Allianz Income and Growth A USD - dis 5 -1,08 % 10,93 % 3,28 % 12,01 % Detail
Allianz Income and Growth AT (H2-EUR) EUR - acc 5 -1,30 % 10,19 % 5,62 % 11,38 % Detail
Allianz Income and Growth AT USD - acc 5 -1,08 % 16,14 % 9,51 % 10,40 % Detail
Allianz Oriental Income - AT - USD - acc 6 -2,78 % 9,34 % 7,65 % 18,06 % Detail
Allianz Oriental Income A (H-USD) USD - dis 6 -2,34 % 19,74 % 13,26 % 16,56 % Detail
Allianz Oriental Income A USD - dis 6 -2,78 % 7,57 % 8,45 % 18,05 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy