Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.



Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Fidelity - Absolute Return Multi Strategy Fund I-ACC-GBP (GBP/USD hedged) 6 -0,17 % Detail
Fidelity - Absolute Return Multi Strategy Fund I-ACC-USD 6 0,06 % Detail
Fidelity - Absolute Return Multi Strategy Fund Y-ACC-EUR (EUR/USD hedged) 6 -0,18 % Detail
Fidelity - Absolute Return Multi Strategy Fund Y-ACC-USD 6 0,06 % Detail
Fidelity - America Fund A-ACC-CZK (hedged) 6 -0,88 % 7,80 % 7,17 % 15,77 % Detail
Fidelity - America Fund A-ACC-EUR 6 -1,17 % 18,32 % 8,22 % 12,64 % Detail
Fidelity - America Fund A-ACC-EUR (hedged) 6 -1,34 % 12,99 % 6,23 % 14,16 % Detail
Fidelity - America Fund A-ACC-USD 6 -1,12 % 19,11 % 8,25 % 13,65 % Detail
Fidelity - America Fund A-DIST-USD 6 -1,11 % 19,13 % 7,49 % 13,65 % Detail
Fidelity - America Fund A-Euro - DIST 6 -1,21 % 18,29 % 6,74 % 12,64 % Detail
Fidelity - America Fund Y-ACC-EUR - instit 6 -1,20 % 19,29 % 11,09 % 12,64 % Detail
Fidelity - America Fund Y-ACC-USD - instit 6 -1,12 % 20,12 % 11,29 % 13,67 % Detail
Fidelity - America Fund Y-DIST-EUR - instit 6 -1,18 % 18,92 % 10,84 % 12,63 % Detail
Fidelity - ASEAN Fund A-ACC-USD 6 -1,88 % -1,35 % 6,41 % 10,44 % Detail
Fidelity - ASEAN Fund A-DIST-USD 6 -1,87 % -2,75 % 1,28 % 10,45 % Detail
Fidelity - ASEAN Fund Y-ACC-USD - instit 6 -1,83 % -0,49 % 3,87 % 10,45 % Detail
Fidelity - Asia Focus Fund A-DIST-EUR 6 -1,76 % -6,95 % 3,50 % 15,37 % Detail
Fidelity - Asia Focus Fund A-DIST-USD 6 -1,69 % -6,29 % 7,48 % 16,42 % Detail
Fidelity - Asia Focus Fund Y-DIST-EUR - instit 6 -1,71 % -6,56 % 4,64 % 15,35 % Detail
Fidelity - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-USD 5 -1,23 % -0,62 % 0,81 % 10,52 % Detail
Fidelity - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund Y-ACC-EUR - instit 4 -1,29 % -0,54 % -2,01 % 9,72 % Detail
Fidelity - Asia Pacific Opportunities Fund Y-ACC-USD - instit 6 -1,56 % 2,98 % 10,79 % 15,44 % Detail
Fidelity - Asian Bond Fund A-ACC-USD 4 -0,06 % 3,10 % 5,08 % 8,68 % Detail
Fidelity - Asian Bond Fund Y-DIST-EUR (hedged) - instit 4 -0,26 % -5,36 % -3,32 % 8,06 % Detail
Fidelity - Asian High Yield Fund A-ACC-EUR 5 -0,49 % 3,01 % 2,96 % 16,14 % Detail
Fidelity - Asian High Yield Fund A-ACC-USD 5 -0,44 % 3,63 % 3,14 % 16,45 % Detail
Fidelity - Asian High Yield Fund A-DIST-EUR (hedged) 6 -0,65 % -7,08 % -6,45 % 17,52 % Detail
Fidelity - Asian High Yield Fund Y-ACC-EUR - instit 5 -0,49 % 3,48 % -2,35 % 16,15 % Detail
Fidelity - Asian High Yield Fund Y-ACC-USD - instit 5 -0,42 % 4,14 % -2,16 % 16,43 % Detail
Fidelity - Asian High Yield Fund Y-DIST-EUR (hedged) - instit 6 Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy