Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
HSBC MSCI Canada UCITS ETF 6 -1,10 % 7,66 % 2,82 % 14,32 % Detail
HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD 6 2,98 % 0,00 % 0,03 % 18,58 % Detail
HSBC MSCI China UCITS ETF 7 -1,34 % -17,30 % 0,37 % 27,24 % Detail
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF 6 -1,67 % 4,12 % 2,15 % 15,46 % Detail
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD 6 2,79 % 0,00 % 2,22 % 16,47 % Detail
HSBC MSCI Europe UCITS ETF 6 -1,22 % 7,22 % 5,22 % 13,08 % Detail
HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR 6 1,56 % 0,00 % 3,80 % 17,46 % Detail
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF 6 -1,85 % 20,75 % 5,45 % 13,98 % Detail
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 6 -2,16 % -5,57 % 1,78 % 13,38 % Detail
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD 6 0,31 % 0,00 % 2,60 % 16,01 % Detail
HSBC MSCI USA UCITS ETF 6 -1,18 % 26,81 % 13,02 % 13,39 % Detail
HSBC MSCI USA UCITS ETF USD 6 -0,88 % 0,00 % 8,51 % 18,18 % Detail
HSBC MSCI World UCITS ETF 6 -0,20 % 0,00 % 5,94 % 16,75 % Detail
HSBC MSCI World UCITS ETF 6 -1,28 % 20,79 % 9,37 % 12,32 % Detail
HSBC S&P 500 UCITS ETF 6 -1,14 % 26,48 % 12,66 % 13,08 % Detail
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD 6 -0,82 % 0,00 % 8,38 % 18,11 % Detail
IAD Investments - 1. PF Slnko 3 -0,06 % 9,04 % 0,54 % 2,63 % Detail
IAD Investments - CE Bond 4 -0,20 % 7,44 % 0,52 % 5,36 % Detail
IAD Investments - Český konzervativní 4 -0,35 % -1,36 % 1,08 % 5,52 % Detail
IAD Investments - EURO Bond 3 -0,22 % 5,69 % 0,93 % 3,61 % Detail
IAD Investments - Global Index 6 -0,49 % 21,21 % 2,16 % 12,79 % Detail
IAD Investments - Growth Opportunities 6 -0,66 % 21,58 % 2,02 % 19,64 % Detail
IAD Investments - KD RUSSIA 7 0,00 % 0,00 % -8,81 % 41,59 % Detail
IAD Investments - Korunový realitný fond 2 0,05 % -1,75 % 6,03 % 5,15 % Detail
IAD Investments - Optimal Balanced 5 -0,47 % 8,08 % -1,89 % 12,42 % Detail
IAD Investments - Protected Equity 1 2 -0,03 % 5,16 % 1,47 % 1,52 % Detail
IAD Investments - Protected Equity 2 3 -0,03 % 5,38 % 1,35 % 1,23 % Detail
IAD Investments - Prvý realitný fond 2 0,00 % 3,05 % 4,98 % 1,85 % Detail
IAD Investments - Zaistený - IAD depozitné konto 1 0,02 % 2,66 % 1,25 % 0,33 % Detail
iM DBi Managed Futures Strategy ETF (dis) 5 -0,01 % 14,72 % 4,57 % 17,27 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy