Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged Acc 3 -0,11 % -1,14 % -3,62 % 4,75 % Detail
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Acc) 4 0,33 % 10,86 % 5,30 % 7,76 % Detail
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (dis) 3 -0,02 % 0,43 % -1,15 % 4,36 % Detail
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 4 -0,59 % 4,91 % -0,10 % 7,82 % Detail
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) 5 -0,25 % 10,93 % 2,94 % 8,71 % Detail
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (Acc) 5 -0,32 % 10,10 % 3,24 % 8,44 % Detail
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) 5 -0,32 % 10,10 % 3,24 % 8,44 % Detail
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) 5 -0,52 % 3,71 % 1,28 % 9,30 % Detail
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF (dis) 5 -0,52 % 3,71 % 1,28 % 9,30 % Detail
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF (dis) 4 0,12 % 0,72 % 0,69 % 7,79 % Detail
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 4 -0,20 % -2,95 % -0,50 % 6,92 % Detail
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) 4 0,04 % 2,08 % 4,45 % 8,98 % Detail
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) 4 0,04 % 2,08 % 4,45 % 8,98 % Detail
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF 1 0,24 % 8,70 % 3,34 % 7,71 % Detail
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Acc) 1 0,24 % 8,70 % 3,34 % 7,71 % Detail
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) 2 0,33 % 3,43 % 1,41 % 7,91 % Detail
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) 2 0,22 % 6,04 % 2,26 % 7,33 % Detail
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (dis) 3 0,23 % 2,02 % 1,29 % 7,45 % Detail
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF Hedged EUR Acc 2 -0,02 % 0,70 % -0,67 % 2,07 % Detail
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) 2 0,21 % 6,03 % 1,14 % 7,36 % Detail
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) 3 0,23 % 2,02 % 1,29 % 7,45 % Detail
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD Acc 2 0,21 % 6,03 % 1,14 % 7,36 % Detail
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF 6 -0,18 % -8,68 % -0,60 % 15,12 % Detail
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) 6 -0,44 % -16,89 % -7,53 % 15,23 % Detail
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF Hedged EUR Dist 6 -0,44 % -16,89 % -7,53 % 15,23 % Detail
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist) 6 -0,15 % -12,18 % -3,60 % 15,63 % Detail
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Acc) 3 0,41 % 3,03 % 2,70 % 7,61 % Detail
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Dist) 4 0,04 % -0,95 % 0,47 % 7,56 % Detail
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) 4 0,03 % -0,71 % 2,94 % 8,95 % Detail
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (dis) 4 -0,00 % -3,76 % 1,91 % 9,24 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy