Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD - AHK 4 -0,06 % 3,85 % 3,32 % 8,30 % Detail
AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD SHORT TERM - AE 4 -0,03 % 6,63 % 1,07 % 3,55 % Detail
AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD SHORT TERM - AHK 4 0,04 % 1,25 % 2,54 % 6,65 % Detail
AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION - AE 4 -0,41 % 0,17 % 1,59 % 7,34 % Detail
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL - AE 4 -0,52 % 1,39 % 2,49 % 5,49 % Detail
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL - AU 4 0,16 % 1,82 % 8,36 % 6,12 % Detail
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - AHK 4 -0,33 % -2,54 % 1,79 % 7,31 % Detail
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - AU 4 0,33 % 7,91 % 7,56 % 7,38 % Detail
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE - AE 4 -0,55 % 7,34 % 5,32 % 7,53 % Detail
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE - AU 4 0,15 % 7,81 % 5,61 % 7,54 % Detail
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION - AE 4 0,07 % -1,10 % 0,05 % 6,51 % Detail
AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 EUR (C) 1 0,03 % 3,50 % 3,50 % 0,10 % Detail
AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 USD (C) 1 0,76 % 8,72 % 6,96 % 8,34 % Detail
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A EUR (C) 6 -0,64 % -21,88 % 1,91 % 26,05 % Detail
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A USD (C) 7 0,03 % -21,58 % -2,97 % 26,50 % Detail
AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - A CZK (C) 6 -0,71 % 20,81 % 5,18 % 14,36 % Detail
AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA - A EUR (C) 6 -0,60 % 20,68 % 5,14 % 14,15 % Detail
AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA - A USD (C) 6 0,11 % 21,45 % 5,31 % 14,90 % Detail
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A CZK Hgd (C) 5 -0,56 % 2,75 % 2,11 % 11,00 % Detail
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR (C) 5 -0,59 % 13,46 % 3,02 % 7,40 % Detail
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR Hgd (C) 5 -0,61 % 8,36 % -0,32 % 8,44 % Detail
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD (C) 5 0,11 % 13,86 % 3,12 % 7,43 % Detail
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A EUR 6 -1,00 % 6,29 % 3,49 % 13,68 % Detail
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A EUR Hgd 6 -1,02 % 1,43 % -0,04 % 15,60 % Detail
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A USD 6 -0,30 % 6,76 % 2,99 % 14,08 % Detail
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A CZK Hgd (C) 5 -0,34 % -5,28 % -1,80 % 12,87 % Detail
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A EUR (C) 4 -0,48 % 4,59 % 0,79 % 6,90 % Detail
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A USD (C) 5 0,20 % 5,03 % 1,00 % 7,85 % Detail
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 CZK Hgd (C) 4 -0,06 % 6,56 % 2,69 % 9,56 % Detail
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 EUR Hgd (C) 4 -0,12 % 12,22 % -0,24 % 7,04 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy