Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 6 -1,18 % 8,48 % 7,27 % 13,68 % Detail
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedgeed 6 0,43 % 19,95 % 7,45 % 22,61 % Detail
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) 6 -0,71 % 13,91 % 10,36 % 12,59 % Detail
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF 7 -1,86 % 9,05 % 9,17 % 21,46 % Detail
iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) 6 -1,71 % 0,00 % -3,27 % 21,52 % Detail
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF (dis) 4 -0,34 % -3,08 % -0,36 % 6,51 % Detail
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (dis) 6 -0,67 % 6,42 % -3,86 % 16,70 % Detail
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (Dist) 6 -0,66 % 1,17 % 0,91 % 18,35 % Detail
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF (dis) 4 -1,01 % -1,70 % -4,47 % 7,74 % Detail
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (dis) 6 0,39 % 33,77 % 16,71 % 16,79 % Detail
iShares ESG Aware MSCI EM ETF (dis) 6 -1,01 % 1,38 % 2,17 % 16,37 % Detail
iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR 4 -0,38 % 7,54 % 1,61 % 6,46 % Detail
iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR (dis) 4 -0,38 % 2,46 % 0,30 % 6,37 % Detail
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR (dis) 3 -0,21 % 1,73 % 0,16 % 3,05 % Detail
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (dis) 4 -0,34 % 2,49 % 0,29 % 5,71 % Detail
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF EUR (dis) 3 -0,15 % 3,83 % -0,27 % 3,19 % Detail
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF EUR (dis) 4 -0,38 % 2,51 % -0,06 % 5,64 % Detail
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF (dis) 3 0,00 % 2,36 % -1,82 % 4,31 % Detail
iShares EURO Dividend UCITS ETF (dis) 6 -1,49 % 2,94 % -1,78 % 15,58 % Detail
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF (dis) 1 0,01 % 2,48 % -0,09 % 0,53 % Detail
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) 2 -0,08 % 2,78 % 0,54 % 1,74 % Detail
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (dis) 2 -0,05 % 1,75 % 0,38 % 1,86 % Detail
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF (dis) 4 -0,55 % 2,30 % 1,02 % 10,38 % Detail
iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (dis) 5 -0,78 % 1,29 % 0,82 % 15,34 % Detail
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (dis) 3 -0,09 % 2,26 % 1,00 % 4,20 % Detail
iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) 3 -0,13 % 3,57 % 1,47 % 5,62 % Detail
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF (dis) 4 -0,13 % 1,75 % 0,78 % 6,29 % Detail
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) 4 -0,48 % 4,18 % 2,25 % 8,40 % Detail
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (dis) 4 -0,41 % 2,06 % 1,64 % 8,41 % Detail
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF (dis) 5 -0,35 % 1,09 % -0,74 % 7,37 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy