Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund High Dividend 6 0,35 % -0,65 % 6,69 % 13,49 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Latin America 7 2,71 % 0,00 % 3,85 % 32,64 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Luxury & Tourism 6 1,10 % 0,00 % 2,59 % 24,50 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Medical Technologies 6 -1,12 % 15,26 % 8,95 % 15,24 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund New Asia 6 1,46 % 10,15 % 3,04 % 14,11 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund New Shares 6 -0,53 % 8,25 % 3,73 % 14,75 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund North America 6 -1,37 % 26,72 % 5,23 % 15,84 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Strategic Communication Services & Technology 6 1,93 % 0,00 % -1,37 % 21,78 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Strategic Satellites 6 -0,55 % 13,50 % 4,34 % 13,88 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Trends 6 -0,73 % 10,64 % 0,15 % 16,16 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund US Small Caps 7 -1,66 % 14,34 % 6,05 % 19,55 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund USA and Canada 6 -0,81 % 27,01 % 4,47 % 15,25 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund We Care Responsible Investing 6 -0,39 % 9,29 % 6,21 % 13,39 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund We Digitize Responsible Investing 6 -1,69 % 52,49 % -4,26 % 22,02 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund We Digitize Responsible Investing EUR 6 -1,13 % 52,91 % 30,90 % 19,89 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund We Digitize Responsible Investing EUR 6 -1,13 % 52,91 % 30,90 % 19,89 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund We Like 7 -0,96 % 16,73 % -5,45 % 50,70 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund We Live Responsible Investing 5 -0,31 % 11,70 % 7,55 % 11,90 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing 6 -0,55 % 14,99 % 2,31 % 15,00 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund World 6 -0,45 % 20,58 % 1,83 % 12,68 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Multi Interest Cash USD 1 0,15 % 7,62 % 2,24 % 7,68 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 2 0,26 % -3,62 % 3,01 % 4,98 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL I. – Rast najlepších 5 -0,24 % 0,00 % 4,38 % 13,68 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL I. – Rast najlepších 5 -0,24 % 0,00 % 4,38 % 13,68 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL II. - Výber z kvality 2 5 0,03 % 0,00 % 3,56 % 13,40 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL II. - Výber z kvality 2 5 0,03 % 0,00 % 3,56 % 13,40 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL III. - Rast najlepších 5 0,44 % 0,00 % 4,42 % 13,07 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL III. - Rast najlepších 5 0,44 % 0,00 % 4,42 % 13,07 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL IV. - Výber z kvality 5 0,55 % 0,00 % 4,26 % 13,82 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL IV. - Výber z kvality 5 0,55 % 0,00 % 4,26 % 13,82 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy