Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
KBC Asset Management NV - Perspective Europe 90 Short Term 2 5 0,03 % 0,00 % -1,60 % 14,81 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective Europe 90 Short Term 2 5 0,03 % 0,00 % -1,60 % 14,81 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective Europe 90 Short Term 3 5 -0,38 % 0,00 % -1,74 % 13,45 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective Europe 90 Short Term 3 5 -0,38 % 0,00 % -1,74 % 13,45 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective Europe 90 Short Term 4 5 -0,07 % 0,00 % -1,72 % 13,22 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective Europe 90 Short Term 4 5 -0,07 % 0,00 % -1,72 % 13,22 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective Global 90 Long Term 2 5 1,10 % 2,31 % -0,17 % 11,38 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective Global 90 Long Term 2 5 1,10 % 2,31 % -0,17 % 11,38 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective Global 95 USD 1 5 2,56 % 4,44 % 2,06 % 12,02 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective Global Stocks 90 Timing 1 5 0,04 % 0,00 % 0,33 % 14,18 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective Global Stocks 90 Timing 1 5 0,04 % 0,00 % 0,33 % 14,18 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective Global Timing USD 3 5 2,19 % 8,30 % 2,89 % 13,76 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective Global Timing USD 4 5 2,35 % 8,66 % 2,55 % 12,71 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective North America 100 Timing USD 5 5 2,14 % 4,05 % 4,37 % 14,27 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective North America 100 Timing USD 6 5 2,24 % 2,08 % 4,00 % 14,07 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective Quality Stocks 90 Short Term 3 4 0,26 % 0,00 % 0,25 % 8,06 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective Quality Stocks 90 Short Term 3 4 0,26 % 0,00 % 0,25 % 8,06 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective Quality Stocks 90 Short Term 4 4 0,11 % 0,00 % 0,94 % 8,38 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective Quality Stocks 90 Short Term 4 4 0,11 % 0,00 % 0,94 % 8,38 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective World 90 Short Term 1 5 0,26 % 0,00 % -1,00 % 14,02 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective World 90 Short Term 1 5 0,26 % 0,00 % -1,00 % 14,02 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 2 4 0,98 % 0,73 % 1,06 % 10,85 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 3 4 1,52 % 1,20 % 0,84 % 10,65 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective World Selection 90 Short Term 6 5 0,47 % 0,00 % -1,67 % 14,30 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective World Selection 90 Short Term 6 5 0,47 % 0,00 % -1,67 % 14,30 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 10 - Svetový expres 4 0,21 % 0,00 % 0,60 % 6,91 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 10 - Svetový expres 4 0,21 % 0,00 % 0,60 % 6,91 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 11 - Svetový expres 4 -0,01 % 0,00 % 0,70 % 6,69 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 11 - Svetový expres 4 -0,01 % 0,00 % 0,70 % 6,69 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 13 – Otvorená príležitosť 7 1,43 % 9,68 % 0,35 % 587 251,01 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy