Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 43 - Otvorená príležitosť 4 1,43 % 9,68 % 1,81 % 9,24 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 44 - Otvorená príležitosť 4 1,43 % 9,68 % 1,18 % 9,38 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 44 - Otvorená príležitosť 4 1,43 % 9,68 % 1,18 % 9,38 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 45 - Otvorená príležitosť 4 1,43 % 9,68 % 1,00 % 9,57 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 45 - Otvorená príležitosť 4 1,43 % 9,68 % 1,00 % 9,57 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 46 - Otvorená príležitosť 4 1,43 % 9,68 % 0,46 % 9,42 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 46 - Otvorená príležitosť 4 1,43 % 9,68 % 0,46 % 9,42 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 47 - Otvorená príležitosť 4 1,43 % 9,68 % 0,04 % 9,65 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 47 - Otvorená príležitosť 4 1,43 % 9,68 % 0,04 % 9,65 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 6 - Svetový expres 4 0,21 % 0,00 % 0,98 % 6,98 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 6 - Svetový expres 4 0,21 % 0,00 % 0,98 % 6,98 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 8 - Svetový expres 4 -0,00 % 0,00 % 0,85 % 7,55 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 8 - Svetový expres 4 -0,00 % 0,00 % 0,85 % 7,55 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 9 - Svetový expres 4 -0,14 % 0,00 % 0,82 % 7,02 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 9 - Svetový expres 4 -0,14 % 0,00 % 0,82 % 7,02 % Detail
KBC Asset Management NV - Plato Institutional Index Fund Pacific Equity Classic Shares KAP 6 -0,23 % 15,76 % 5,68 % 12,89 % Detail
KBC Asset Management NV - Sivek Global Low 4 0,26 % 9,11 % 2,19 % 5,56 % Detail
KBC Asset Management NV - Sivek Global Low 4 0,26 % 9,11 % 2,19 % 5,56 % Detail
KBC Asset Management NV - Sivek Global Low Div 4 0,27 % 7,20 % -1,39 % 5,73 % Detail
Klépierre SA (REIT) (dis) 7 0,00 % 8,97 % 2,13 % 29,45 % Detail
KraneShares CSI China Internet ETF (dis) 7 -1,24 % -11,17 % 1,86 % 47,42 % Detail
Kraneshares CSI China Internet UCITS ETF EUR 7 -2,16 % -9,05 % -19,86 % 46,23 % Detail
L&G All Commodities UCITS ETF 5 -3,77 % 0,00 % -3,41 % 11,83 % Detail
L&G All Commodities UCITS ETF 6 0,34 % 3,49 % 6,37 % 17,88 % Detail
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF EUR 6 -4,10 % -5,73 % 12,57 % 23,26 % Detail
L&G Clean Water UCITS ETF 6 -1,29 % 17,14 % 12,93 % 15,44 % Detail
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF EUR 6 -1,97 % 3,10 % 10,56 % 20,38 % Detail
L&G Gold Mining UCITS ETF 7 -1,21 % 0,00 % 2,90 % 29,78 % Detail
L&G Gold Mining UCITS ETF 7 -0,97 % 6,06 % 4,81 % 33,98 % Detail
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF EUR 7 -2,36 % -10,10 % -23,23 % 25,00 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy